strana 1    ~    2    ~    3    ~    4    ~    5    ~    6    ~    7    ~    8    ~    9    ~    10    ~    11    ~    12    ~    13    ~    14    ~    15    ~    16    ~    17    ~    18    ~    19    

Šifra delatnosti 74204 :  Projektovanje mašina i industrijskih postrojenja

Pib :  104637122

Matièni broj :  60363790

Tekuæi raèun :  160-265282-18        Banca Intesa

   

Izvod iz referentne liste - Projektna dokumentacija:
Temelj, èelièna konstrukcija.

POSTROJENJE ZA UTOVAR REZANACA

Naruèilac:
SUNOKO doo Novi Sad
Proizvodni pogon i skladište Peæinci,

- širina konstrukcije
B= 3,1 (m),
- dužina konstrukcije
A= 4,7 (m),
- visina konstrukcije
H= 9,5 (m),
- težina konstrukcije
G= 8,4 (t)